آرشیو : اصول طراحی کامپایلر

جزوه درس اصول طراحی کامپایلر استاد مهدی اکبری

جزوه درس اصول طراحی کامپایلر استاد مهدی اکبری

کامپایلر که به معنای مترجم و بخشی از یک زبان برنامه نویسی است و به آن سیستم پردازش زبان نیز گفته می شود. مترجم زبان مبدأ به زبان مقصد.

کتاب مقدمه ای بر عملکرد کامپایلر ، نوشته سیدمصطفی رضاتوفیق

کتاب مقدمه ای بر عملکرد کامپایلر ، نوشته سیدمصطفی رضاتوفیق

به طور کلی کامپایلر برنامه‌ ای است که متن برنامه‌ ای را که به یک زبان برنامه‌ سازی نوشته شده است، به عنوان ورودی می‌ پذیرد و خروجی آن متن برنامه‌ ای به یک زبان دیگر است به طوری که معنای آن متن تغییر نمی‌ کند.

کتاب The Theory and Practice of Compiler Writing نویسنده‌گان : Tremblay و Sorenson

کتاب The Theory and Practice of Compiler Writing نویسنده‌گان : Tremblay و Sorenson

کتاب “تئوری و تمرین نوشتار کامپایلر” نوشته‌ “ژان پل ترمبلی” و “پل جی. سرنسن” کتابی است ارزشمند که به عنوان منبع و مرجع درس اصول طراحی کامپایلر معرفی شده است.

کتاب Compilers : Principles, Techniques, and Tools نویسنده‌گان : Aho ، Lam ، Sethi ، Ullman

کتاب Compilers : Principles, Techniques, and Tools نویسنده‌گان :  Aho ، Lam ، Sethi ، Ullman

 کتاب ” کامپایلر ها : اصول ، تکنیک‌ها و ابزار ها ” ویرایش دوم، نوشته‌ی ” آلفرد وی. آهو ” ، ” مونیکا اس٫ لم ” ، ” راوی سسی ” و ” جفری دی. اولمن ” به عنوان مرجع اصلی درس اصول طراحی کامپایلر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جزوه “طراحی و ساخت کامپایلر” استاد جابری پور به زبان پارسی

جزوه "طراحی و ساخت کامپایلر" استاد جابری پور به زبان پارسی

فهرست مطالب این جزوه عبارتند از : مفاهیم اولیه ، واژه یاب ، تعریف ساختار یاب بصورت گراف ، گراف عبارات ریاضی ، یافتن آرگومان های دستورات کدساز در Symbol Table ، گراف عبارت شرطی و آرایه ها.

جزوه اصول طراحی کامپایلر استاد باقری نیا

جزوه اصول طراحی کامپایلر استاد باقری نیا

این جزوه توسط استاد باقری نیا در دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد هشترود تدریس شده است و به اهتمام آقای سعید همتی تهیه گشته است. این جزوه در ۱۰ جلسه تدریس و تهیه شده است.