در این بخش ، نمونه سؤال درس تربیت بدنی نیمسال اول ۹۰ – ۹۱ دانشگاه پیام نور را برای شما کاربران محترم محیّا کرده ایم.