آرشیو : نویسندگی

کتاب روزنامه نگاری حرفه ای ، نوشته سیّد فرید قاسمی

کتاب روزنامه نگاری حرفه ای ، نوشته سیّد فرید قاسمی

با توجه به رشد مراکز آموزش عالی روزنامه نگاری در سال های اخیر و نیز با توجه به کمبود متون آموزشی در این رشته، مقاله های گردآوری شده در این کتاب به دلیل ماهیت علمی و تحقیقی خود بارها مورد استفاده دانشجویان رشته های روزنامه نگاری و ارتباطات قرار می گیرند.

کتاب تحلیل محتوای چهل سال متون آموزش روزنامه نگاری در ایران ، نوشته دکتر محسنیان راد

کتاب تحليل محتوای چهل سال متون آموزش روزنامه نگاری در ايران ، نوشته دکتر محسنيان راد

کتاب حاضر سومین و آخرین بخش از نتیجه طرح تحقیقی «وضعیت نیروی متخصص مطبوعات و آموزش روزنامه‌ نگاری در ایران» است که توسط دکتر مهدی محسنیان راد تألیف و برای اولین بار در سال ۱۳۷۳ منتشر شده است.

کتاب روزنامه نگاران ایران و آموزش روزنامه نگاری ، نوشته دکتر محسنیان راد و همکاران

کتاب روزنامه نگاران ايران و آموزش روزنامه نگاری ، نوشته دکتر محسنيان راد و همكاران

این کتاب ارزشمند، دومین بخش از نتایج طرح تحقیقی وضعیت نیروی متخصص مطبوعات و آموزش روزنامه نگاری در ایران می باشد.

کتاب Online journalism: Research Methods (روزنامه نگاری آنلاین)

کتاب Online journalism: Research Methods (روزنامه نگاری آنلاین)

کتابی که پیش رو دارید متدهای پژوهش برای روزنامه نگاری آنلاین را شرح داده است. با مطالعه این کتاب علاوه بر آشنایی با مفهوم روزنامه نگاری آنلاین، می توانید با روش های تهیه محتوای این نوع روزنامه نیز آشنا شوید.