آرشیو : مصالح ساختمانی

مقاله “آشنایی با گچ ساختمانی”

مقاله "آشنایی با گچ ساختمانی"

گچ از جمله مصالحی است که در صنایع ساختمان سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و به علت ویژگی هایی که دارد از زمان های قدیم در امر ساختمان سازی مورد مصرف داشته است.

مقاله “آشنایی با آجر (یکی از مصالح ساختمانی)”

مقاله "آشنایی با آجر (یكی از مصالح ساختمانی)"

آجر یا آجور یا آگور واژه ای است یونانی و به خشت هایی می گفتند که احکام و فرامین دولتی روی آن نوشته می شد و بوسیله پختن این خشت ها نوشته ها را روی آن پایدار می کردند.