آرشیو : طراحی معماری و شهر‌سازی

کتاب The works anatomy of a city ، نوشته Kate Ascher

کتاب The works anatomy of a city ، نوشته Kate Ascher

این کتاب شما را با روش ها و سیستم هایی که سبب زنده نگه داشتن و استمرار یک شهر یا شهرستان می شود، آشنا می سازد. همچنین در کتاب پیش رو، به انواع بناها و زیرساخت های یک شهر پرداخته شده است.

جزوه “طراحی معماری پروژه های مسکونی” استاد امیدی

جزوه "طراحی معماری پروژه های مسکونی" استاد امیدی

در طراحی معماری پروژه های مسکونی باید به نکات و مسائلی از قبیل جانمایی مجموعه، دسترسی ها، اقلیم، اشراف، سیمای شهری، تناسب و عملکرد فضاها و بسیاری مورد دیگر توجه کرد.