در این جزوه شما با مباحث مربوط با درس مکانیک سیالات آشنا خواهید شد که در هر قسمت مثالهایی را هم به همراه دارد.