آرشیو : روسازی راه

مقاله “دلیل تخریب روسازی جاده ها چیست؟”

مقاله "دلیل تخریب روسازی جاده ها چیست؟"

با بیان ساده عریان شدن، شکست پیوند چسبندگی بین سطح مصالح سنگی و قیر می‌باشد. معمولاً عریان شدن از زیر لایه آسفالتی شروع می‌شود و به سمت بالا حرکت می‌کند تا ساختمان روسازی ضعیف شود.

جزوه روسازی راه دکتر طباطبایی

جزوه روسازی راه دکتر طباطبایی

هدف از روسازی راه ایجاد یک سطح صاف و هموار که قابلیت تحمل فشار ناشی از چرخ های وسایل نقلیه را داشته باشد می باشد که در همه شرایط جوی و آب و هوایی پایداری خود را از دست ندهد.