جزوه درس متره و برآورد نوشته جناب استاد محسن دریس زاده را با لینک مستقیم دریافت کنید. سرفصل های این جزوه را نیز می توانید ملاحظه نمایید.