امروزه با توجه به رشد روزافزون صنعت نظارت تصویری و کاربردهای زیاد آن، این صنعت یکی از پرطرفدارترین و پر درآمدترین شغل های فنی در کشور ما محسوب می شود.