آرشیو : متون اسلامی

نمونه سؤالات تستی و تشریحی درس متون اسلامی

نمونه سؤالات تستی و تشریحی درس متون اسلامی

فایل پیش رو، نمونه سؤالات تستی و تشریحی درس متون اسلامی می باشد. این سؤالات از کتاب تفسیر موضوعی قرآن طرح شده است.

جزوه متون اسلامی استاد کاشانی

جزوه متون اسلامی استاد کاشانی

در این بخش می توانید جزوه متون اسلامی استاد کاشانی را دریافت نمایید. جزوه حاضر در ۴۶ صفحه و در قالب JPEG تهیه شده است.

نمونه سوالات امتحانی متون اسلامی

نمونه سوالات امتحانی درس متون اسلامی استاد قزلو که در امتحانات گذشته مورد استفاده قرار گرفته اند.

نمونه سوالات تستی متون اسلامی

نمونه سوالات تستی متون اسلامی

نمونه سوالات تستی زیر توسط دانشجویان استاد قزلو و با توجه به مطالب تدریس شده در کلاس ایشان طرح شده اند.