آرشیو : اسپانیایی

کتاب اصول زبان اسپانیایی (همراه با تمرین)

کتاب اصول زبان اسپانیایی (همراه با تمرین)

کتاب اصول زبان اسپانیایی، یک همراه مورد اعتماد برای تجربه یادگیری زبان اسپانیایی می‌ باشد. نویسنده در هر درس این کتاب فقط یک مفهوم گرامری را توصیف می‌ کند و آن را با نمونه‌ های شفاف متعددی شرح می‌ دهد.

کتاب آموزش زبان اسپانیایی از پایه ، ویرایش دوّم

کتاب آموزش زبان اسپانیایی از پایه ، ویرایش دوّم

سری کتاب‌ های زبان اسپانیایی از پایه، یک معرفی مفید و مختصر از گرامر زبان اسپانیایی را ارائه می‌ دهد و همچنین ارتباط با ابزارهای یادگیری آنلاین state-of-the-art را فراهم می‌ کند.

کتاب “یادگیری سریع زبان اسپانیایی”

کتاب "یادگیری سریع زبان اسپانیایی"

یادگیری اینکه چگونه از خطاهای رایج که به‌ صورت مداوم در حوزه‌ مکالمه اتفاق می‌افتند، جلوگیری کنید یک گام ضروری برای یادگیری موفق زبان می‌ باشد.