آرشیو : پرولوگ

کتاب برنامه نویسی پرولوگ برای هوش مصنوعی ، ویرایش سوّم

کتاب برنامه نویسی پرولوگ برای هوش مصنوعی ، ویرایش سوّم

نسخه سوم کتاب بسیار محبوب “برنامه نویسی پرولوگ برای هوش مصنوعی” شامل دو بخش می باشد. بخش اول کتاب به معرفی زبان برنامه نویسی پرولوگ پرداخته و در بخش دوم با استفاده از Prolog تکنیک های AI را پیاده سازی نموده است.

کتاب برنامه نویسی منطق با پرولوگ ، ویرایش دوّم

کتاب برنامه نویسی منطق با پرولوگ ، ویرایش دوّم

برنامه نویسی منطق با زبان برنامه نویسی پرولوگ بسیار متفاوت با زبان های برنامه نویسی متداول مانند سی پلاس پلاس و جاوا می باشد.