آرشیو : دروس اصلی

جزوه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

جزوه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

این جزوه به بررسی مباحث مختلفی از درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها پرداخته است که تقدیم حضور شما عزیزان می گردد.

خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها نوشته دکتر زاهدی

خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها نوشته دکتر شمس السادات زاهدی

در این پست برای شما دوستان گرامی خلاصه هفت فصل اول کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها نوشته دکتر شمس السادات زاهدی را آماده نموده ایم.

جزوه تحقیق در عملیات ۲ دانشگاه صنعتی اصفهان

جزوه تحقیق در عملیات 2 دانشگاه صنعتی اصفهان

در این جزوه که در دانشکده مهندسی صنایع و مرکز برنامه ریزی سیستمهای دانشگاه صنعتی اصفهان و توسط جناب آقای محمد سعید صباغ گردآوری شده است از منابع ارزشمند داخلی و خارجی این درس استفاده شده است.

جزوه تحقیق در عملیات ۱ گردآوری مجید خلیلی

جزوه تحقیق در عملیات یک گردآوری خلیلی

جزوه پیش رو به بررسی مباحث درس تحقیق در عملیات یک پرداخته است که در تدوین آن از کتاب تحقیق در عملیات دکتر عادل آذر ، برنامه ریزی خطی دکتر اسمائیل خرم و کتاب تحقیق در عملیات دکتر آریانژاد – دکتر سجادی استفاده شده است.

جزوه تحقیق در عملیات ۱ گردآوری حبیب جعفرپور

تحقیق در عملیات 1

در این پست برای شما عزیزان جزوه تحقیق در عملیات یک که توسط حبیب جعفر پور و بر اساس کتاب دکتر عادل آذر گردآوری شده است را آماده نموده ایم.