آرشیو : دروس تخصصی

تست های درس مدیریت مالی (۲) – استاد تقوی

تست های درس مدیریت مالی (2) - استاد تقوی

در این بخش می توانید تست های درس مدیریت مالی (۲) (همراه با جواب) که توسط دکتر مهدی تقوی گردآوری شده است را دریافت نمایید.

جزوه درس مدیریت مالی (۲) – استاد تقوی

جزوه درس مدیریت مالی (2) - استاد تقوی

این جزوه در ۹ فصل به بررسی مباحثی در زمینه مدیریت مالی پرداخته است. مدیریت دارایی های موجود اولین موضوعی است که در این جزوه به چشم می خورد.