آرشیو : تحقیق در عملیات 1 و 2

جزوه تحقیق در عملیات ۲ دانشگاه صنعتی اصفهان

جزوه تحقیق در عملیات ۲ دانشگاه صنعتی اصفهان

در این جزوه که در دانشکده مهندسی صنایع و مرکز برنامه ریزی سیستمهای دانشگاه صنعتی اصفهان و توسط جناب آقای محمد سعید صباغ گردآوری شده است از منابع ارزشمند داخلی و خارجی این درس استفاده شده است.

ادامه مطلب

جزوه تحقیق در عملیات ۱ گردآوری مجید خلیلی

جزوه تحقیق در عملیات ۱ گردآوری مجید خلیلی

جزوه پیش رو به بررسی مباحث درس تحقیق در عملیات یک پرداخته است که در تدوین آن از کتاب تحقیق در عملیات دکتر عادل آذر ، برنامه ریزی خطی دکتر اسمائیل خرم و کتاب تحقیق در عملیات دکتر آریانژاد – دکتر سجادی استفاده شده است.

ادامه مطلب

جزوه تحقیق در عملیات ۱ گردآوری حبیب جعفرپور

جزوه تحقیق در عملیات ۱ گردآوری حبیب جعفرپور

در این پست برای شما عزیزان جزوه تحقیق در عملیات یک که توسط حبیب جعفر پور و بر اساس کتاب دکتر عادل آذر گردآوری شده است را آماده نموده ایم.

ادامه مطلب