آرشیو : نظریه زبان ها و ماشین ها

کتاب مقدمه ای بر نظریه کامپیوتر

کتاب مقدمه ای بر نظریه کامپیوتر

در این بخش شاهد یکی دیگر از کتب مرجع مهندسی نرم افزار و درس نظریه زبان ها و ماشین ها هستیم که مورد استفاده بسیاری از دانشجویان این رشته بوده است.

کتاب مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها ، ویرایش سوّم

کتاب مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها ، ویرایش سوّم

کتاب پیش رو امور مربوط به قسمت عمده ای از نظریه محاسبات را پوشش می دهد. این کتاب درسی برای دوره مقدماتی علوم و مهندسی کامپیوتر که از زبان های برنامه نویسی سطح بالا بهره می برند، مناسب می باشد.

جزوه درس نظریه زبان ها و ماشین ها استاد صفایی

جزوه درس نظریه زبان ها و ماشین ها استاد صفایی

این جزوه به تشریح مفاهیم درس نظریه زبان ها و ماشین ها پرداخته است و با استفاده از مثال های مختلف می تواند به شما کمک کند تا مباحث این درس را هر چه بهتر فرا بگیرید.

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها

این درس از دروس مهم رشته کامپیوتر میباشد و ضرورت آن به دلیل نیاز به زبانهای سطح بالا و ترجمه برنامه‌های نوشته شده به زبان سطح بالا و تنوع زبانهای برنامه نویسی سطح بالا می‌باشد.

جزوه درس نظریه زبانها و ماشینها – دانشگاه آزاد هشترود

جزوه درس نظریه زبانها و ماشینها - دانشگاه آزاد هشترود

این جزوه توسط اساتید دانشگاه آزاد هشترود برای درس نظریه زبانها و ماشینها تهیه شده است.