آرشیو : مدار منطقی

کتاب طراحی دیجیتال (اصول و روش ها) ، ویرایش سوّم

کتاب طراحی دیجیتال (اصول و روش ها) ، ویرایش سوّم

درس مدارهای منطقی یکی از مهم ترین دروس گرایش دیجیتال رشته مهندسی برق و همین طور رشته مهندسی کامپیوتر محسوب می شود.

کتاب Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design ، ویرایش دوّم

کتاب Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design ، ویرایش دوّم

کتاب حاضر تکنیک های اولیه برای طراحی مدارهای منطقی را به دانشجویان می آموزد. این کتاب با متنی روان و قابل فهم، طراحی مدار منطقی را بدون استفاده از فرایندهای غیر ضروری تعلیم می دهد.

مجموعه فیلم های کلاس درس مدارهای منطقی ، با تدریس استاد محمود تابنده

مجموعه فیلم های کلاس درس مدارهای منطقی ، با تدریس استاد محمود تابنده

در این بخش می توانید مجموعه فیلم های کلاس درس مدارهای منطقی که توسط استاد محمود تابنده تدریس شده است را با لینک مستقیم دریافت نمایید.

کتاب Digital Logic Circuit Analysis and Design ، ویرایش اوّل

کتاب Digital Logic Circuit Analysis and Design ، ویرایش اوّل

در این بخش می توانید کتاب طراحی و تحلیل مدار منطقی دیجیتال که یکی از کتاب های مرجع درس مدار منطقی می باشد را با لینک مستقیم دریافت نمایید.

کتاب Digital Design نوشته M. Morris Mano و Michael D. Ciletti

کتاب Digital Design نوشته M. Morris Mano و Michael D. Ciletti

کتاب طراحی دیجیتال (مدار منطقی) نوشته “ام. موریس مانو” و “مایکل دی. سیلاتی” که در چند ویرایش به چاپ رسیده است در اغلب دانشگاه ها به عنوان مرجع مورد استفاده قرار می گیرد.