آرشیو : ساختمان گسسته

نمونه سؤال ساختمان گسسته

نمونه سؤال ساختمان گسسته

این بخش شامل نمونه سؤال درس ساختمان گسسته ، نیمسال دوم ۸۷-۸۶ دانشگاه پیام نور می باشد.

جزوه ساختمان گسسته استاد قلی زاده

Sakhteman_Gosaste

این جزوه در ۷ فصل توسط واحد آموزشی انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور قم گردآوری شده است.