آرشیو : زمین شناسی تاریخی

کتاب Investigating the history of Earth ، نوشته Michael Anderson

کتاب Investigating the history of Earth ، نوشته Michael Anderson

کتاب Investigating the history of Earth(بررسی تاریخچه زمین) ، تاریخ بلند مدت زمین را از منشاء آن در یک توده‌‌ای از گاز و غبار تا جایگاه آن به‌ عنوان سیاره بارور و مملو از زندگی بررسی می‌کند.

کتاب فسیل شناسی

کتاب فسیل شناسی

در این کتاب با مفهوم فسیل یا سنگواره آشنا می شوید. همچنین در این کتاب به انواع فسیل نیز اشاره ای شده است.

کتاب Historical Geology

کتاب Historical Geology

کتاب حاضر ، یکی از کاملترین و مهم ترین کتاب های زمین شناسی می باشد که وب سایت دانشجوی ایرانی با افتخار آنرا در اختیار شما کاربران محترم قرار داده است.

کتاب باستان شناسی پارینه سنگی

کتاب باستان شناسی پارینه سنگی

در این کتاب به موضوعاتی نظیر باستان شناسی پارینه سنگی در ایران ، امرار معاش در جوامع پارینه سنگی زاگرس جنوبی و زمین باستان شناسی پرداخته شده است.

جزوه زمین شناسی تاریخی استاد بابازاده

جزوه زمین شناسی تاریخی استاد بابازاده

در این پست جزوه درس زمین شناسی تاریخی را برای علاقمندان به علم زمین شناسی و همچنین دانشجویان زمین شناسی گردآوری کرده ایم.