آرشیو : زمین شناسی محیط زیست

کتاب Governing Climate Change ، نوشته Bulkeley و Newell

کتاب Governing Climate Change ، نوشته Bulkeley و Newell

کتاب Governing Climate Change(مدیریت تغییرات آب و هوا) معرفی کوتاهی از چگونگی کنترل و بهره‌ برداری از تغییرات آب و هوا توسط دولت ، مؤسسات خصوصی و بانک‌ های توسعه می باشد.

کتاب زمین شناسی محیط زیست

کتاب زمین شناسی محیط زیست

زمین شناسی محیط زیست ، یک موضوع کاربردی است و زمین شناسان محیط زیستی یک نقش اصلی و مهم در مدیریت مرتبط با زمین شناسی محیط زیست دارند.