آرشیو : مکانیک خاک

کتاب Basic Soil Mechanics ، نوشته R.Whitlow ، ویرایش سوم

کتاب Basic Soil Mechanics ، نوشته R.Whitlow ، ویرایش سوم

کتابی که پیش روی شماست به تشریح مفاهیمی مثل ریشه و ترکیب خاک، طبقه بندی خاک برای اهداف مهندسی، خواص فیزیکی خاک، آب در خاک و چندین عنوان دیگر پرداخته است.

کتاب An Introduction to Soil Dynamics ، نوشته Arnold Verruijt

کتاب An Introduction to Soil Dynamics ، نوشته Arnold Verruijt

این کتاب اصول اولیه دینامیک خاک و انواع راه‌ حل‌ های عملی مورد استفاده در مهندسی ژئوتکنیک ، ژئوفیزیک و مهندسی زلزله را ارائه می‌دهد.

جزوه دیباچه ای بر دانش مکانیک خاک استاد حیدری

جزوه دیباچه اي بر دانش مکانیک خاک استاد حیدری

در این جزوه به تقسیم بندی خاک ها از نظر زمین شناسی و مهندسی پرداخته می شود.

کتاب Advanced Soil Mechanics

کتاب Advanced Soil Mechanics

در این کتاب موضوعاتی نظیر خاک ، کانی های رسی ، طبیعت آب در خاک رس ، پتانسیل دافعه و بسیاری موضوعات دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.