آرشیو : چینه شناسی

کتاب Sedimentology and Stratigraphy ، ویرایش دوم

کتاب Sedimentology and Stratigraphy ، ویرایش دوم

موضوعاتی که در این کتاب به آن پرداخته شده است عبارتند از : رسوب و چینه شناسی – فرآیندهای حمل و نقل و ساختارهای رسوبی – رسوب ، رخساره و محیط – منابع رسوب – محیط یخبندان

جزوه چینه شناسی

جزوه چینه شناسی

تا اوایل قرن نوزدهم این شاخه از علم زمین شناسی بیشتر به مطالعه لایه هایی از سنگهای رسوبی می پرداخت که در سطح زمین بیرون زدگی داشتند.