این جزوه که بصورت تایپ شده می باشد به تشریح مباحثی از اقتصاد مهندسی در ICT پرداخته است که شما می توانید آن را دریافت و مطالعه فرمایید.