آرشیو : آتشفشان شناسی

کتاب مصوّر Volcanoes And Earthquakes

کتاب مصوّر Volcanoes And Earthquakes

آتشفشان روزنه‌ ای در سطح زمین است که سنگ‌ های گداخته ، خاکستر و گازهای درون زمین از آن به بیرون فوران می‌کنند.

کتاب All About Volcanoes

کتاب All About Volcanoes

کتاب حاضر در ۵ فصل به بررسی موضوعاتی نظیر کوه سنت هلنز ، چگونگی شکل گیری یک آتشفشان ، آتشفشان زیر دریا و آتشفشان ها و مردم می پردازد.

جزوه آتشفشان شناسی ابراهیم اشراقی

جزوه آتشفشان شناسی ابراهیم اشراقی

عناوینی که در این جزوه به آن پرداخته شده است عبارتند از : آتشفشان شناسی – منشاء مواد آتشفشانی – رده بندی فعالیتهای آتشفشانی

کتاب Volcanoes(آتشفشان ها)

کتاب Volcanoes(آتشفشان ها)

این کتاب تقریباً در تمام صفحات خود دارای تصاویر شماتیک آموزشی و تصاویر واقعی از آتشفشان ، نحوه عملکرد آن ، خطرات آن ، آثار زیست محیطی آن و فواید آتشفشان می باشد.