آرشیو : بلورشناسی

جزوه درس کریستالوگرافی(بلورشناسی) استاد عزیزیه

جزوه درس کریستالوگرافی(بلورشناسی) استاد عزیزیه

این جزوه به موضوعاتی نظیر پیوندهای اتمی و انواع آن ها ، انرژی پیوند ، تاریخچه کریستالوگرافی ، سلول های واحد دو بعدی ، تقارن در شبکه دو بعدی ، تعداد اتم ها در شبکه دو بعدی و بسیاری موضوعات دیگر در زمینه علم بلورشناسی پرداخته است.

جزوه درس کریستالوگرافی(بلورشناسی) استاد حسینی

جزوه درس کریستالوگرافی(بلورشناسی) استاد حسینی

در این جزوه به موضوعاتی مانند تعریف کریستال و خواص آن ، ساختمان داخلی کریستال ، سیستم های تبلور و ثوابت شبکه های فضایی پرداخته شده است.

جزوه درس بلورشناسی و کانی شناسی – رحمانی

جزوه درس بلورشناسی و کانی شناسی - رحمانی

جزوه حاضر ، به موضوعاتی نظیر سیستم های تبلور ، قوانین بلورشناسی ، بلورشناسی نوری ، کانی شناسی سیلیکات ها و کانی شناسی غیر سیلیکات ها پرداخته است.

کتاب Diamonds in Nature ، نوشته Ralf Tappert و Michelle C. Tappert

کتاب Diamonds in Nature ، نوشته Ralf Tappert و Michelle C. Tappert

کتاب Diamonds in Nature(راهنمای الماس در طبیعت) ، طیف وسیعی از اشکال بلوری ، رنگ ، بافت سطح و اجزای معدنی ناهموار و تراش نخورده‌ الماس را به طور طبیعی به نمایش گذاشته است.