این کتاب به معرفی رشته‌ های جذاب و شگفت انگیز زمین شناسی ، دیرین شناسی و کانی شناسی و اینکه چگونه آنها اسرار گذشته‌ زمین را فاش می‌کنند ، می‌پردازد.