آرشیو : رسوب شناسی و سنگ شناسی

کتاب Rocks & Minerals ، نوشته Diane Adam

کتاب Rocks & Minerals ، نوشته Diane Adam

کتاب Rocks & Minerals(سنگ ها و مواد معدنی) یک راهنمای تصویری در زمینه کانی شناسی می باشد.

کتاب Minerals And Rocks نوشته J.Richard Wilson

کتاب Minerals And Rocks نوشته J.Richard Wilson

کتاب حاضر ، به موضوعاتی نظیر معرفی معادن ، بلورشناسی ، کانی شناسی سیستماتیک ، سنگ های آذرین ، سنگ های رسوبی و سنگ های دگرگونی پرداخته است.

کتاب مصوّر Rocks and Minerals

کتاب مصوّر Rocks and Minerals

در کتاب Rocks And Minerals (سنگ ها و مواد معدنی) از انتشارات بریتانیکا که بصورت کاملاً تصویری می باشد شما با انواع سنگ ها و مواد معدنی آشنا خواهید شد.

کتاب Sedimentology and Stratigraphy ، ویرایش دوم

کتاب Sedimentology and Stratigraphy ، ویرایش دوم

موضوعاتی که در این کتاب به آن پرداخته شده است عبارتند از : رسوب و چینه شناسی – فرآیندهای حمل و نقل و ساختارهای رسوبی – رسوب ، رخساره و محیط – منابع رسوب – محیط یخبندان

کتاب Sedimentary Rocks in the Field ، ویرایش سوم

کتاب Sedimentary Rocks in the Field ، ویرایش سوم

در کتاب حاضر ، به عناوینی از قبیل انواع سنگ های رسوبی – بافت سنگ رسوبی – ساختارهای رسوبی و هندسه از نهشته های رسوبی – فسیل – سیکل و توالی پرداخته شده است.