آرشیو : زمین شناسی ایران

کتاب زمین شناسی ایران ، نوشته سید علی آقا نباتی

کتاب زمین شناسی ایران ، نوشته سید علی آقا نباتی

کتاب حاضر یکی از جامع ترین منابع در زمینه زمین شناسی ایران است.

مجموعه نقشه های زمین شناسی ایران

مجموعه نقشه های زمین شناسی ایران

نقشه هایی که در این مجموعه موجود می باشد عبارتند از : نقشه پراکندگی محیط های مناسب ارسنیک ، نقشه خطواره های مغناطیسی