آرشیو : تخمین و ارزیابی ذخائر معدنی

کتاب Rocks & Minerals ، نوشته Diane Adam

کتاب Rocks & Minerals ، نوشته Diane Adam

کتاب Rocks & Minerals(سنگ ها و مواد معدنی) یک راهنمای تصویری در زمینه کانی شناسی می باشد.

کتاب Minerals And Rocks نوشته J.Richard Wilson

کتاب Minerals And Rocks نوشته J.Richard Wilson

کتاب حاضر ، به موضوعاتی نظیر معرفی معادن ، بلورشناسی ، کانی شناسی سیستماتیک ، سنگ های آذرین ، سنگ های رسوبی و سنگ های دگرگونی پرداخته است.

کتاب مصوّر Rocks and Minerals

کتاب مصوّر Rocks and Minerals

در کتاب Rocks And Minerals (سنگ ها و مواد معدنی) از انتشارات بریتانیکا که بصورت کاملاً تصویری می باشد شما با انواع سنگ ها و مواد معدنی آشنا خواهید شد.

جزوه درس ارزیابی ذخایر معدنی استاد افضل

جزوه درس ارزيابی ذخاير معدنی استاد افضل

موضوعاتی که در این جزوه آورده شده است عبارتند از : انواع روش های ارزیابی ذخیره ، فرض های روش های سنتی ، مسایل کمکی برای کارشناسی ارشد در فرضیه پیوستگی ، تعریف درون یابی و برون یابی

جزوه ذخایر معدنی ایران(اورانیوم ، وانادیوم ، جیوه و توریم)

جزوه ذخایر معدنی ایران(اورانیوم ، وانادیوم ، جیوه و توریم)

در این جزوه ، موضوعاتی نظیر وانادیوم ، اورانیوم ، جیوه و توریم مورد بررسی قرار گرفته است.