آرشیو : نظریه محاسبات

جزوه نظریه محاسبات

جزوه نظریه محاسبات

محاسبات بمنظور پردازش اطلاعات طراحی شده اند. هدف از مطالعه ی محاسبات اینست که بینشی درست نسبت به مشخصه‌های محاسبات پیدا کنیم.

کتاب الکترونیکی مقدمه ای بر نظریه محاسبات – مایکل سیپسر

کتاب الکترونیکی مقدمه ای بر نظریه محاسبات - مایکل سیپسر

این کتاب به عنوان مرجع درس نظریه محاسبات از سوی وزارت علوم معرفی گردیده است در اغلب دانشگاه ها تدریس می گردد.

کتاب الکترونیکی نظریه محاسبات به زبان پارسی

کتاب الکترونیکی نظریه محاسبات به زبان پارسی

با توجه به کمبود منبع پارسی در خصوص درس نظریه محاسبات و جایگزین شدن منبع این درس با دروسی با محتوای متفاوت و اسم مشابه مانند محاسبات عددی و نظریه زبانها و ماشین ها ، این کتاب توسط گروهی از دانشجویان پیام نور دماوند و جناب آقای حسن عسکرزاده تهیه گردیده است.