پایگاه داده PostgreSQL یکی از قوی‌ ترین پایگاه‌ های داده است. PostgreSQL کدباز و رایگان بوده و امکانات و توانایی‌ های فراوانی دارد.