آرشیو : پردازش دیجیتالی سیگنال ها

کتاب Discrete-Time Signal Processing ، ویرایش سوّم

کتاب Discrete-Time Signal Processing ، ویرایش سوّم

کتاب پردازش سیگنال های گسسته نوشته ی آلن وی اپنهایم و رونالد دبلیو چافر مرجع اصلی درس پردازش دیجیتالی سیگنال ها می باشد.

کتاب Algorithm Collections for Digital Signal Processing Applications Using Matlab نوشته‌ی E.S. Gopi

کتاب Algorithm Collections for Digital Signal Processing Applications Using Matlab نوشته‌ی E.S. Gopi

کتاب “مجموعه الگوریتم‌ها برای کاربردهای پردازش دیجیتالی سیگنال‌ها با استفاده از متلب” نوشته‌ی “ای. اس. گپی” با استفاده از نرم افزار قدرتمند متلب به بررسی کاربرد های پردازش دیجیتالی سیگنالها پرداخته و الگوریتم های مربوطه را بررسی می نماید.

کتاب Digital Signal Processing: DSP and Applications نوشته Dag Stranneby

کتاب Digital Signal Processing: DSP and Applications نوشته Dag Stranneby

کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال : دی اس پی و کاربرد ها ، نوشته دگ استرانبی به تشریح مسائل پردازش دیجیتالی سیگنال ها پرداخته است .

کتاب Digital Signal Processing نوشته Li Tan

کتاب Digital Signal Processing نوشته Li Tan

کتاب پردازش سیگنال دیجیتال نوشته لی تان یکی از کتابهای ارزنده در زمینه پردازش دیجیتالی سیگنال ها می باشد.

کتاب Discrete Time Signal Processing نوشته Alan V. Oppenheim و Ronald W. Schafer

کتاب Discrete Time Signal Processing نوشته Alan V. Oppenheim و Ronald W. Schafer

کتاب پردازش سیگنال های گسسته نوشته ی آلن وی اپنهایم و رونالد دبلیو چافر مرجع اصلی درس پردازش دیجیتالی سیگنالها می باشد.