آرشیو : SolidWorks

کتاب Engineering Design and Graphics with SolidWorks ، نوشته James Bethune

کتاب Engineering Design and Graphics with SolidWorks ، نوشته James Bethune

این کتاب به دانش آموزان چگونگی استفاده از نرم‌افزار SolidWorks جهت ایجاد نقشه‌ های مهندسی و طراحی‌ ها را نشان می‌ دهد.

کتاب SolidWorks 2010 ، نوشته Alex Ruiz و Gabi Jack

کتاب SolidWorks 2010 ، نوشته Alex Ruiz و Gabi Jack

این کتاب با نگارشی ساده و گام به گام ، مدل سازی ۳D جامد ، ایجاد قطعات ، مجموعه ها و ایجاد نقشه های ۳D را یاد می دهد.