آرشیو : دروس اختیاری

کتاب زمین شناسی مهندسی برای کارهای زیرزمینی

کتاب زمین شناسی مهندسی برای کارهای زیرزمینی

این کتاب به تشریح چهار چوب های زمین شناسی و زمین شناسی زیست محیطی پرداخته و بیشتر روی کارهای پیچیده فنی در زمینه ساخت تونل تمرکز نموده است.

جزوه درس مینرالوگرافی استاد مقدسی

جزوه درس مینرالوگرافی استاد مقدسی

مطالب مطرح شده در این  جزوه در بحث های مربوط به تعیین پاراژنز و توالی پاراژنتیکی و همچنین ارزشمندی اندیس های معدنی نقش کلیدی دارد.

کتاب Basic Soil Mechanics ، نوشته R.Whitlow ، ویرایش سوم

کتاب Basic Soil Mechanics ، نوشته R.Whitlow ، ویرایش سوم

کتابی که پیش روی شماست به تشریح مفاهیمی مثل ریشه و ترکیب خاک، طبقه بندی خاک برای اهداف مهندسی، خواص فیزیکی خاک، آب در خاک و چندین عنوان دیگر پرداخته است.

کتاب Governing Climate Change ، نوشته Bulkeley و Newell

کتاب Governing Climate Change ، نوشته Bulkeley و Newell

کتاب Governing Climate Change(مدیریت تغییرات آب و هوا) معرفی کوتاهی از چگونگی کنترل و بهره‌ برداری از تغییرات آب و هوا توسط دولت ، مؤسسات خصوصی و بانک‌ های توسعه می باشد.

کتاب Rocks & Minerals ، نوشته Diane Adam

کتاب Rocks & Minerals ، نوشته Diane Adam

کتاب Rocks & Minerals(سنگ ها و مواد معدنی) یک راهنمای تصویری در زمینه کانی شناسی می باشد.