آرشیو : دروس اصلی

کتاب Rocks & Minerals ، نوشته Diane Adam

کتاب Rocks & Minerals ، نوشته Diane Adam

کتاب Rocks & Minerals(سنگ ها و مواد معدنی) یک راهنمای تصویری در زمینه کانی شناسی می باشد.

کتاب An Introduction to Soil Dynamics ، نوشته Arnold Verruijt

کتاب An Introduction to Soil Dynamics ، نوشته Arnold Verruijt

این کتاب اصول اولیه دینامیک خاک و انواع راه‌ حل‌ های عملی مورد استفاده در مهندسی ژئوتکنیک ، ژئوفیزیک و مهندسی زلزله را ارائه می‌دهد.

جزوه درس کریستالوگرافی(بلورشناسی) استاد عزیزیه

جزوه درس کریستالوگرافی(بلورشناسی) استاد عزیزیه

این جزوه به موضوعاتی نظیر پیوندهای اتمی و انواع آن ها ، انرژی پیوند ، تاریخچه کریستالوگرافی ، سلول های واحد دو بعدی ، تقارن در شبکه دو بعدی ، تعداد اتم ها در شبکه دو بعدی و بسیاری موضوعات دیگر در زمینه علم بلورشناسی پرداخته است.

جزوه درس کریستالوگرافی(بلورشناسی) استاد حسینی

جزوه درس کریستالوگرافی(بلورشناسی) استاد حسینی

در این جزوه به موضوعاتی مانند تعریف کریستال و خواص آن ، ساختمان داخلی کریستال ، سیستم های تبلور و ثوابت شبکه های فضایی پرداخته شده است.

جزوه درس بلورشناسی و کانی شناسی – رحمانی

جزوه درس بلورشناسی و کانی شناسی - رحمانی

جزوه حاضر ، به موضوعاتی نظیر سیستم های تبلور ، قوانین بلورشناسی ، بلورشناسی نوری ، کانی شناسی سیلیکات ها و کانی شناسی غیر سیلیکات ها پرداخته است.