آرشیو : دروس پایه

جزوه درس مدیریت تولید استاد کرامتلو

جزوه درس مدیریت تولید استاد کرامتلو

در این بخش جزوه درس مدیریت تولید استاد کرامتلو که در مؤسسه شرق گلستان تدریس می شود را در اختیار دانشجویان حسابداری قرار داده ایم.

جزوه درس پژوهش در عملیات (۱) – استاد صالحی

جزوه درس پژوهش در عملیات (1) - استاد صالحی

در این جزوه به موضوعاتی نظیر مدلسازی ، روش ترسیمی ، روش سیمپلکس ساده ، روش سیمپلکس M ، روش دو مرحله ای ، روش ثانویه پرداخته شده است.

جزوه درس پژوهش در عملیات (۱) – استاد نیسی

جزوه درس پژوهش در عملیات (1) - استاد نیسی

این جزوه به عناوینی نظیر مدل سازی ، روش های حل مدل ، حالات خاص ، مدل های غیر استاندارد و تئوری ثانویه پرداخته است.

جزوه درس مالیه عمومی – استاد فقیهی

جزوه درس مالیه عمومی - استاد فقیهی

در این جزوه به بررسی تعریف مالیه عمومی و ابعاد مختلف آن پرداخته شده است. همچنین به پرسش های زیادی در زمینه مالیه عمومی پاسخ داده شده است.

کتاب Financial Econometrics ، نوشته Roman Kozhan

کتاب Financial Econometrics ، نوشته Roman Kozhan

این کتاب موضوعاتی مثل مدل رگرسیون ، مدل های خطی ، واحد آزمون ریشه ، مدل نوسانات و تجزیه و تحلیل چند متغیره هم سری را در برگرفته است.