آرشیو : حسابداری میانه 2

جزوه درس حسابداری میانه (۲) – استاد فجرک

جزوه درس حسابداری میانه (2) - استاد فجرک

جزوه حاضر برگرفته از کتاب حسابداری میانه (۲) ، نوشته آقای علی فجرک می باشد که توسط آقای علی شفیع زاده به صورت PowerPoint گردآوری شده است.

کتاب Intermediate Accounting II ، نوشته Baruch Englard

کتاب Intermediate Accounting II ، نوشته Baruch Englard

در این بخش می توانید کتاب Intermediate Accounting II(حسابداری میانه ۲) که جزء کتاب های تخصصی و مرجع رشته حسابداری به حساب می آید را دریافت نمایید.

جزوه درس حسابداری میانه – استاد قاسمی

جزوه درس حسابداری میانه - استاد قاسمی

این جزوه به بررسی موضوعاتی نظیر شرکت های سهامی ، اوراق قرضه و سرمایه گذارها می پردازد.