آرشیو : حسابداری صنعتی 2

جزوه درس حسابداری صنعتی (۲) – استاد صالح نژاد

جزوه درس حسابداری صنعتی (2) - استاد صالح نژاد

این جزوه می تواند دانشجویان را با نحوه هزینه یابی ضایعات در سیستم ، تعیین هزینه مراحـل تولید ، هزینـه یابی محصولات فرعی و مشترک و حسابداری هزینه های استاندارد آشنا سازد.

کتاب Cost Accounting ، نوشته Michael Maher

کتاب Cost Accounting ، نوشته Michael Maher

کتاب حاضر که به زبان انگلیسی نوشته شده اطلاعات جامعی در رابطه با حسابداری صنعتی در اختیار شما قرار می دهد.