آرشیو : مدیریت مالی 1

جزوه درس مدیریت مالی (۱) – استاد قاسمی

جزوه درس مدیریت مالی (1) - استاد قاسمی

جزوه حاضر از ابتدای مبحث مدیریت مالی شروع شده و به مهم ترین مفاهیم این درس پرداخته است.

ادامه مطلب

جزوه درس مدیریت مالی (۱) – دانشگاه پیام نور

جزوه درس مديريت مالي (1) - دانشگاه پیام نور

این جزوه در جهت آشنایی با تکنیک های حداکثر کردن ثروت و استفاده بهینه از منابع مالی گردآوری شده است.

ادامه مطلب

کتاب Construction Cost Management ، نوشته Keith Potts

کتاب Construction Cost Management ، نوشته Keith Potts

کتاب حاضر به افرادی که در زمینه ساخت و ساز فعالیت می کنند کمک می کند تا بتوانند هزینه ساخت و ساز خود را مدیریت کنند و بدین شکل از داشتن حسابدار بی نیاز می شوند.

ادامه مطلب

کتاب The Essentials of Finance and Accounting for Nonfinancial Managers

کتاب The Essentials of Finance and Accounting for Nonfinancial Managers

کتابی که در این بخش آماده نموده ایم ملزومات امور مالی و حسابداری را برای مدیرانی که تخصصی در امور مالی ندارند تبیین می کند.

ادامه مطلب

کتاب Strategic Financial Management ، نوشته Robert Alan Hill

کتاب Strategic Financial Management ، نوشته Robert Alan Hill

کتاب Strategic Financial Management(مدیریت مالی استراتژیک) به موضوعاتی نظیر تصمیم های سرمایه گذاری و تصمیم های مالی پرداخته است.

ادامه مطلب

کتاب Using Accounting Information ، نوشته Walther و Skousen

کتاب Using Accounting Information ، نوشته Walther و Skousen

این کتاب شامل دو بخش اصلی با عناوین “گزارشگیری مالی” و “تجزیه و تحلیل مالی و صورت گردش وجوه نقد” می باشد.

ادامه مطلب

کتاب Financial Econometrics ، نوشته Roman Kozhan

کتاب Financial Econometrics ، نوشته Roman Kozhan

این کتاب موضوعاتی مثل مدل رگرسیون ، مدل های خطی ، واحد آزمون ریشه ، مدل نوسانات و تجزیه و تحلیل چند متغیره هم سری را در برگرفته است.

ادامه مطلب

کتاب حسابداری حقوق و دستمزد

Salary-managerial

کسانی که در رشته های امور مالی مشغول تحصیل می باشند و اطلاعات حسابداری را فرا می گیرند یکی از انواع هزینه هایی را که با آن آشنا می شوند هزینه حقوق و دستمزد است

ادامه مطلب

کتاب مسئول حقوق و دستمزد ، نوشته هدایت جعفری

hoghoogh

این کتاب در زمینه مهارت حقوق و دستمزد گردآوری شده است و به عنوان یک منبع پیشنهادی برای دانشجویان حسابداری میباشد.

ادامه مطلب