آرشیو : Abaqus

کتاب راه اندازی و تهیه دستورالعمل کاربردی نرم افزار ABAQUS/CAE

کتاب راه اندازی و تهيه دستورالعمل كاربردی نرم افزار ABAQUS/CAE

افزایش روز افزون نیازهای بشر و تلاش برای برآورده ساختن آنها، منجر به خلق مسائل تازه و پیچیده ای در همه زمینه های علمی و فنی شده که حوزه مهندسی مکانیک و سازه نیز از این امر مستثنی نبوده است.

کتاب Abaqus Analysis User’s Manual 6.7

کتاب Abaqus Analysis User’s Manual 6.7

این کتاب پس از معرفی Abaqus به مباحث مربوط به اجرای مدل سازی فضایی و نتایج آن پرداخته است.