در این بخش می توانید فیلم آموزش نرم افزار Rational Rose 2002 را از وب سایت دانشجوی ایرانی دریافت نمایید.