آرشیو : #F

کتاب Expert F# 3.0 ، ویرایش سوّم

کتاب Expert F# 3.0 ، ویرایش سوّم

کتاب کارشناس F# 3.0 به خوبی توانسته قدرت زبان برنامه نویسی اف شارپ که یک زبان تابعی است را نشان دهد. این زبان پس از ترکیب با چارچوب دات نت سطح بی نظیری از بهره وری را در مفاهیم برنامه نویسی ارائه می دهد.

کتاب F# Succinctly ، نوشته Robert Pickering

کتاب F# Succinctly ، نوشته Robert Pickering

این کتاب برای افرادی که می خواهند به سرعت به یک برنامه نویس حرفه ای #F تبدیل شوند مناسب می باشد. کتاب حاضر با نگارش ساده و قابل فهم توانسته است تمام جزئیات مهم #F را پوشش دهد.

کتاب Programming F# 3.0 ، نوشته Chris Smith ، ویرایش دوم

کتاب Programming F# 3.0 ، نوشته Chris Smith ، ویرایش دوم

این کتاب چگونگی استفاده از زبان برنامه نویسی #F را برای نوشتن برنامه های کاربردی نشان می دهد و ابزارهای لازم برای کار با این زبان برنامه نویسی را معرفی می نماید.