فایلهای صوتی کلاس طراحی الگوریتم استاد عباسی فرد به ترتیب جلسات (جلسات ۱٫۵ ساعته)

رمز فایل های فشرده : adiban

این فایلها متعلق به استاد عباسی فرد بوده و مجاز به تکثیر و انتشار آنها نمی باشید

دانلود فایل صوتی جلسه اول (پیچیدگی زمانی)   –   دانلود جزوه

دانلود فایل صوتی جلسه دوم، یک و نیم ساعت اول (مرتبه الگوریتم)   –   دانلود جزوه

دانلود فایل صوتی جلسه دوم، یک و نیم ساعت دوم (مرتبه الگوریتم)   –   دانلود جزوه

دانلود فایل صوتی جلسه سوم ، یک و نیم ساعت اول (تقسیم و حل- مرتب سازی ادغامی)

دانلود فایل صوتی جلسه سوم ، یک و نیم ساعت دوم ( مرتب سازی سریع – استراسن)

دانلود فایل صوتی جلسه چهارم ، یک و نیم ساعت اول ( ادامه استراسن – ضرب اعداد بزرگ)

دانلود فایل صوتی جلسه چهارم ، یک و نیم ساعت دوم (ضرب اعداد بزرگ – برنامه نویسی پویا)

دانلود فایل صوتی جلسه پنجم ، یک و نیم ساعت اول (ضریب دو جمله ای – الگوریتم فلوید)

دانلود فایل صوتی جلسه پنجم ، یک و نیم ساعت دوم ( الگوریتم فلوید – اصل بهینگی)

دانلود فایل صوتی جلسه ششم ، یک و نیم ساعت اول (الگوریتم فروشنده دوره گرد – TSP)

دانلود فایل صوتی جلسه ششم ، یک و نیم ساعت دوم (الگوریتم فروشنده دوره گرد – TSP)

دانلود فایل صوتی جلسه هفتم ، یک و نیم ساعت اول (روش حریصانه – Greedy – الگوریتم پریم)

دانلود فایل صوتی جلسه هفتم ، یک و نیم ساعت دوم (روش حریصانه – Greedy – الگوریتم پریم)

دانلود فایل صوتی جلسه هشتم ، یک و نیم ساعت اول (روش حریصانه – الگوریتم کروسکال)

دانلود فایل صوتی جلسه هشتم ، یک و نیم ساعت دوم (روش حریصانه – الگوریتم کروسکال)

دانلود فایل صوتی جلسه نهم ، یک و نیم ساعت اول (روش حریصانه – الگوریتم دیکسترا)

دانلود فایل صوتی جلسه نهم ، یک و نیم ساعت دوم (الگوریتم های کد پیشوندی و هافمن)

دانلود فایل صوتی جلسه دهم ، یک و نیم ساعت اول (الگوریتم های عقبگرد – n وزیر )

دانلود فایل صوتی جلسه دهم ، یک و نیم ساعت دوم (n وزیر – برآورد کارایی با مونت کارلو)

دانلود فایل صوتی جلسه یازدهم ، یک و نیم ساعت اول (مونت کارلو – رنگ آمیزی گراف)

دانلود فایل صوتی جلسه یازدهم ، یک و نیم ساعت دوم (الگوریتم عقبگرد کوله پشتی)

دانلود فایل صوتی جلسه دوازدهم ، یک و نیم ساعت اول (الگوریتم کوله پشتی با پیمایش سطح)

دانلود فایل صوتی جلسه دوازدهم ، یک و نیم ساعت دوم (الگوریتم کوله پشتی با شاخه و حد)


<-- این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Facebook stumbleupon Digg Delicious Email Twitter
برچسب‌ها ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،