فایلهای زیر ترجمه اسلاید های (فصل های ۱۴ – ۱۵ – ۲۲) درس پایگاه داده ها می باشند که در کلاس استاد لاله پرور تدریس شده اند.

ترجمه فصل های ۱۴ و ۲۲ مورد بازبینی استاد لاله پرور قرار گرفته اند ، اما فصل ۱۵ هنوز مورد بازبینی کامل قرار نگرفته است و دانشجویان محترم می بایست در مطالعه این فصل دقت بیشتری نمایند تا در صورت وجود نقص در ترجمه با مشکل مواجه نگردند.

.

دریافت ترجمه فصل ۱۴ (تراکنش ها)

دریافت ترجمه فصل ۱۵ (کنترل همروندی)

دریافت ترجمه فصل ۲۲ (پایگاه داده های مبتنی بر شیء)

اسلاید های اصلی (زبان انگلیسی) را از اینجا دانلود نمایید


<-- این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Facebook stumbleupon Digg Delicious Email Twitter