این پروژه توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران و  جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در مباحثی که در ذیل آمده است تعریف و مورد پژوهش قرار گرفته است ، که برای شما دوستان گرامی آماده شده و می توانید از آن بهره لازم را ببرید.

پروژه : مطالعه راهبردی ادوات مخابرات نوری
کارفرما : مرکز تحقیقات مخابرات ایران
مجری : جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

عنوان پارسی گزارش : فناوریهای ساخت فیبر های نوری

عنوان انگلیسی گزارش : Optical Fiber Fabric Technologies -2nd Edition

ویرایش : دوم

نویسندگان : فرامرز اسمعیلی سراجی

تعداد صفحات : ۵۷

مشاهده فایل (دانلود)

—————————————————————————————————-

عنوان پارسی گزارش : سیستم های ارتباط نوری – بخش دوم : سیستمهای WDM

عنوان انگلیسی گزارش : Optical Communication Systems-2 Section: WDM systems -5th Edition

ویرایش : پنجم

نویسندگان : علی پور اسلامی ، عزیز محمودی

تعداد صفحات : ۱۲۴

مشاهده فایل (دانلود)

—————————————————————————————————-

عنوان پارسی گزارش : فیبر های جبران ساز پاشندگی

عنوان انگلیسی گزارش : Dispersion Compensating Fibers -4th Edition

ویرایش : چهارم

نویسندگان : علیرضا حسنی ، فرامرز اسمعیلی سراجی

تعداد صفحات : ۷۲

مشاهده فایل (دانلود)

—————————————————————————————————-

عنوان پارسی گزارش : تقویت کننده های نوری – بخش اول : نوع فیبری

عنوان انگلیسی گزارش : Optical Amplifiers-1 Section: Fiber Type -4th Edition

ویرایش : چهارم

نویسندگان : علیرضا حسنی ، فرامرز اسمعیلی سراجی

تعداد صفحات : ۸۰

مشاهده فایل (دانلود)

—————————————————————————————————-

عنوان پارسی گزارش : تضعیف کننده های فیبر نوری

عنوان انگلیسی گزارش : Optical Fibre Attenuators -4th Edition

ویرایش : چهارم

نویسندگان : علیرضا حسنی ، فرامرز اسمعیلی سراجی

تعداد صفحات : ۲۹

مشاهده فایل (دانلود)

—————————————————————————————————-

عنوان پارسی گزارش : سیستم های ارتباط نوری – بخش اول : انواع سیستمهای ارتباط نوری

عنوان انگلیسی گزارش : Optical Communication Systems- Section 1: Kinds of optical communication systems -5th Edition

ویرایش : پنجم

نویسندگان : سید رضا احسانی اسکوئی ، عزیز محمودی

تعداد صفحات : ۱۰۶

مشاهده فایل (دانلود)

—————————————————————————————————-

عنوان پارسی گزارش : مخابرات نوری در بخش صنعت

عنوان انگلیسی گزارش : Optical Communication in Industry – 3rd Edition

ویرایش : سوم

نویسندگان : علی فرقانی ، مهدی فاتح راد

تعداد صفحات : ۲۰

مشاهده فایل (دانلود)

—————————————————————————————————-

عنوان پارسی گزارش : اتصالگرهای فیبر نوری

عنوان انگلیسی گزارش : Optical Fiber Connectors-5th Edition

ویرایش : پنجم

نویسندگان : مهین افشاری ، فرامرز اسمعیلی سراجی

تعداد صفحات : ۱۱۶

مشاهده فایل (دانلود)

—————————————————————————————————-

عنوان پارسی گزارش : آشکار ساز های نوری

عنوان انگلیسی گزارش : Optical Detectors -4th Edition

ویرایش : چهارم

نویسندگان : عباس ظریفکار , ابراهیم مرتاضی

تعداد صفحات : ۵۴

مشاهده فایل (دانلود)

—————————————————————————————————-

عنوان پارسی گزارش : فیبر های نوری

عنوان انگلیسی گزارش : Optical Fibers -2nd Edition

ویرایش : دوم

نویسندگان : فرامرز اسمعیلی سراجی

تعداد صفحات : ۹۹

مشاهده فایل (دانلود)

—————————————————————————————————-

عنوان پارسی گزارش : مدولاتورهای نوری – بخش اول : انواع مدولاتورها

عنوان انگلیسی گزارش : Optical Modulators-1 Section:Kinds of Modulators-5th Edition

ویرایش : پنجم

نویسندگان : امیر حسین طهرانچی , نصرا… گرانپایه

تعداد صفحات : ۱۲۹

مشاهده فایل (دانلود)

—————————————————————————————————-

عنوان پارسی گزارش : مدولاتورهای نوری – بخش دوم : بازار و تکنولوژی ساخت

عنوان انگلیسی گزارش : Optical Modulatord – Section 2 : Market & Design technologhy-6th Edition

ویرایش : ششم

نویسندگان : فاطمه ثقفی , نصرت ا… گرانپایه

تعداد صفحات : ۶۵

مشاهده فایل (دانلود)

—————————————————————————————————-

عنوان پارسی گزارش : منابع نور در سیستم های مخابرات نوری

عنوان انگلیسی گزارش : Optical sources in optical communication systems – 3rd Edition

ویرایش : سوم

نویسندگان : عباس ظریفکار , ابراهیم مرتاضی

تعداد صفحات : ۹۷

مشاهده فایل (دانلود)

—————————————————————————————————-

عنوان پارسی گزارش : کلید های نوری

عنوان انگلیسی گزارش : Optical Switches-5th Edition

ویرایش : پنجم

نویسندگان : محمد ابطحی , کامبیز جمشیدی ,  نصرت ا… گرانپایه

تعداد صفحات : ۱۰۷

مشاهده فایل (دانلود)

—————————————————————————————————-

عنوان پارسی گزارش : موجبرهای نوری

عنوان انگلیسی گزارش : Optical Waveguides -5th Edition

ویرایش : پنجم

نویسندگان : مهین افشاری ، فرامرز اسمعیلی سراجی

تعداد صفحات : ۸۴

مشاهده فایل (دانلود)

—————————————————————————————————-

عنوان پارسی گزارش : فناوری های ساخت موجبرهای نوری

عنوان انگلیسی گزارش : Optical Waveguides Fabric Technologies -4th Edition

ویرایش : چهارم

نویسندگان : فرامرز اسمعیلی سراجی ، فاطمه ثقفی ، مهین افشاری

تعداد صفحات : ۷۷

مشاهده فایل (دانلود)

—————————————————————————————————-

عنوان پارسی گزارش : مالتی / دی مالتی پلکسر نوری

عنوان انگلیسی گزارش : Optical Multi/Demultiplexer -5th Edition

ویرایش : پنجم

نویسندگان : علی امامی

تعداد صفحات : ۱۵۲

مشاهده فایل (دانلود)

—————————————————————————————————-

عنوان پارسی گزارش : فناوری های ساخت ادوات نیمه هادی نوری

عنوان انگلیسی گزارش : Optical Semiconductor Devices Fabric Technologies -3rd Edition

ویرایش : سوم

نویسندگان : مرتضی عبایانی ، وحید احمدی

تعداد صفحات : ۵۸

مشاهده فایل (دانلود)

—————————————————————————————————-

عنوان پارسی گزارش : فناوریهای ساخت کلیدها و (دی) مالتی پلکسرهای نوری

عنوان انگلیسی گزارش : Optical Switches@ Multiplexers Fabric Technologies -3rd Edition

ویرایش : سوم

نویسندگان : محمد ابطحی , کامبیز جمشیدی , نصرت ا… گرانپایه , سیده زینب حسینی

تعداد صفحات : ۳۵

مشاهده فایل (دانلود)

—————————————————————————————————-

عنوان پارسی گزارش : مطالعات تطبیقی

عنوان انگلیسی گزارش : Comparative Studies- 3rd Edition

ویرایش :  سوم

نویسندگان : علی فرقانی ,  ابراهیم سبحانی

تعداد صفحات : ۱۲۵

مشاهده فایل (دانلود)

—————————————————————————————————-

عنوان پارسی گزارش : برنامه ها و قوانین دولت و مجلس

عنوان انگلیسی گزارش : Programs and Laws of the Government and Parliament – 3rd Edition

ویرایش : سوم

نویسندگان : علی فرقانی ، ابراهیم سبحانی

تعداد صفحات : ۶۵

مشاهده فایل (دانلود)

—————————————————————————————————-

عنوان پارسی گزارش : مراکز تحقیقاتی و انجمن ها

عنوان انگلیسی گزارش : Research Centers and Associations- 2nd Edition

ویرایش : دوم

نویسندگان : علی فرقانی ,  ابراهیم سبحانی , مهدی فاتح راد

تعداد صفحات : ۶۰

مشاهده فایل (دانلود)

—————————————————————————————————-

عنوان پارسی گزارش : دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی

عنوان انگلیسی گزارش : Universities and Higher Education Institutes -3rd Edition

ویرایش : سوم

نویسندگان : علی فرقانی ، ابراهیم سبحانی ، مهدی فاتح راد

تعداد صفحات : ۶۸

مشاهده فایل (دانلود)


<-- این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Facebook stumbleupon Digg Delicious Email Twitter