قطعه فیلم های آموزشی زیر که به زبان انگلیسی می باشند به توضیح بخشهایی از نرم افزار مدیریت محتوای جوملا پرداخته اند . این قطعه فیلم ها بصورتی تنظیم شده اند که حتی افرادی که به زبان انگلیسی مسلط نیستند بتوانند مفهوم و روال عملیات مورد بررسی در فیلم را متوجه شوند.

عنوان قطعه فیلم :  Global Configuration (تنظیمات عمومی)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۱۴٫۵ مگابایت

دانلود

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم :  Templates (الگو ها)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۷۰٫۸ مگابایت

دانلود

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم : Edit Template (ویرایش الگو)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۶٫۵ مگابایت

دانلود

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم : Assign Template (تخصیص الگو)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۳٫۹ مگابایت

دانلود

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم : User Manager (مدیریت کاربران)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۲٫۱ مگابایت

دانلود

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم : Email Users (ایمیل کاربران)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۲٫۹ مگابایت

دانلود

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم : Change Homepage (تغییر صفحه اصلی)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۲٫۶ مگابایت

دانلود

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم : Publishing Control of Content (تعیین تاریخ نمایش نوشته ها)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۳ مگابایت

دانلود

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم : Add a Content Item (افزودن یک نوشته)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۹٫۱ مگابایت

دانلود

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم : Add Menu Item (افزودن گزینه جدید به منو)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۱۲٫۵ مگابایت

دانلود

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم : Add a Contact Form (افزودن فرم تماس)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۱۰٫۵ مگابایت

دانلود

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم :  Setup RSS Feeds (تنظیم RSS سایت)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۳٫۴ مگابایت

دانلود

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم : Change Access Level Content  (تغییر سطح دسترسی به محتوا)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۲٫۶ مگابایت

دانلود

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم :  Permissions   (مجوز ها)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۳٫۸ مگابایت

دانلود

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم : Menu Manager (مدیریت منو)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۳٫۹ مگابایت

دانلود

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم :  Media Manager (مدیریت رسانه)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۲٫۳ مگابایت

دانلود

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم :  Extension Manager (مدیریت توسعه)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۳٫۲ مگابایت

دانلود

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم : Module Manager (مدیریت ماژول)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۲٫۹ مگابایت

دانلود

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم :  Enable SEF (فعال نمودن SEF)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۴٫۹ مگابایت

دانلود

——————————————————————————————-

عنوان قطعه فیلم :  Backup Database (پشتیبان گیری از پایگاه داده ها)

زبان فیلم : انگلیسی

ساختار فایل : MP4

حجم فایل : ۹٫۹ مگابایت

دانلود

——————————————————————————————-

منبع : www.joomlatutorials.com

 


<-- این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Facebook stumbleupon Digg Delicious Email Twitter