مجموعه فیلم های آموزشی Agile Development Project Management در ۳۰ قسمت به زبان انگلیسی و توسط مؤسسه آموزشی CBT Nuggets تهیه شده است. در این مجموعه ، مدیریت پروژه به روش Agile  مورد بررسی قرار گرفته است.

عنوان مجموعه فیلم های آموزشی : Agile Development Project Management

Agile_Video_img

تهیه کننده : CBT Nuggets

زبان آموزش : انگلیسی

مدت زمان فیلم : ۱۵ ساعت و ۱۴ دقیقه

ساختار فایل : WMV

حجم فایل : ۴۵۷.۶ مگابایت

Downloadدانلود قسمت اول – ۲۰.۳ مگابایت

Downloadدانلود قسمت دوم – ۱۶ مگابایت

Downloadدانلود قسمت سوم – ۱۴.۷ مگابایت

Downloadدانلود قسمت چهارم – ۱۵.۴ مگابایت

Downloadدانلود قسمت پنجم – ۱۸.۸ مگابایت

Downloadدانلود قسمت ششم – ۱۲.۲ مگابایت

Downloadدانلود قسمت هفتم – ۸.۷ مگابایت

Downloadدانلود قسمت هشتم – ۱۹.۲ مگابایت

Downloadدانلود قسمت نهم – ۱۵.۵ مگابایت

Downloadدانلود قسمت دهم – ۱۵.۳ مگابایت

Downloadدانلود قسمت یازدهم – ۱۳.۳ مگابایت

Downloadدانلود قسمت دوازدهم – ۱۷.۷ مگابایت

Downloadدانلود قسمت سیزدهم – ۱۵.۸ مگابایت

Downloadدانلود قسمت چهاردهم – ۱۲.۴ مگابایت

Downloadدانلود قسمت پانزدهم – ۱۴.۶ مگابایت

Downloadدانلود قسمت شانزدهم – ۱۲.۱ مگابایت

Downloadدانلود قسمت هفدهم – ۱۹.۱ مگابایت

Downloadدانلود قسمت هجدهم – ۱۳.۸ مگابایت

Downloadدانلود قسمت نوزدهم – ۱۴.۴ مگابایت

Downloadدانلود قسمت بیستم – ۱۵.۸ مگابایت

Downloadدانلود قسمت بیست و یکم – ۱۷.۳ مگابایت

Downloadدانلود قسمت بیست و دوم – ۱۴.۴ مگابایت

Downloadدانلود قسمت بیست و سوم – ۱۳ مگابایت

Downloadدانلود قسمت بیست و چهارم – ۱۴.۳ مگابایت

Downloadدانلود قسمت بیست و پنجم – ۱۸ مگابایت

Downloadدانلود قسمت بیست و ششم – ۱۷.۲ مگابایت

Downloadدانلود قسمت بیست و هفتم – ۱۳.۷ مگابایت

Downloadدانلود قسمت بیست و هشتم – ۱۴.۳ مگابایت

Downloadدانلود قسمت بیست و نهم – ۱۳.۶ مگابایت

Downloadدانلود قسمت سی ام – ۱۶.۸ مگابایت

منبع : irdeveloper.blogfa.com


<-- این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Facebook stumbleupon Digg Delicious Email Twitter