مجموعه فیلم های آموزشی Agile Development Project Management در ۳۰ قسمت به زبان انگلیسی و توسط مؤسسه آموزشی CBT Nuggets تهیه شده است. در این مجموعه ، مدیریت پروژه به روش Agile  مورد بررسی قرار گرفته است.

عنوان مجموعه فیلم های آموزشی : Agile Development Project Management

Agile_Video_img

تهیه کننده : CBT Nuggets

زبان آموزش : انگلیسی

مدت زمان فیلم : ۱۵ ساعت و ۱۴ دقیقه

ساختار فایل : WMV

حجم فایل : ۴۵۷٫۶ مگابایت

Downloadدانلود قسمت اول – ۲۰٫۳ مگابایت

Downloadدانلود قسمت دوم – ۱۶ مگابایت

Downloadدانلود قسمت سوم – ۱۴٫۷ مگابایت

Downloadدانلود قسمت چهارم – ۱۵٫۴ مگابایت

Downloadدانلود قسمت پنجم – ۱۸٫۸ مگابایت

Downloadدانلود قسمت ششم – ۱۲٫۲ مگابایت

Downloadدانلود قسمت هفتم – ۸٫۷ مگابایت

Downloadدانلود قسمت هشتم – ۱۹٫۲ مگابایت

Downloadدانلود قسمت نهم – ۱۵٫۵ مگابایت

Downloadدانلود قسمت دهم – ۱۵٫۳ مگابایت

Downloadدانلود قسمت یازدهم – ۱۳٫۳ مگابایت

Downloadدانلود قسمت دوازدهم – ۱۷٫۷ مگابایت

Downloadدانلود قسمت سیزدهم – ۱۵٫۸ مگابایت

Downloadدانلود قسمت چهاردهم – ۱۲٫۴ مگابایت

Downloadدانلود قسمت پانزدهم – ۱۴٫۶ مگابایت

Downloadدانلود قسمت شانزدهم – ۱۲٫۱ مگابایت

Downloadدانلود قسمت هفدهم – ۱۹٫۱ مگابایت

Downloadدانلود قسمت هجدهم – ۱۳٫۸ مگابایت

Downloadدانلود قسمت نوزدهم – ۱۴٫۴ مگابایت

Downloadدانلود قسمت بیستم – ۱۵٫۸ مگابایت

Downloadدانلود قسمت بیست و یکم – ۱۷٫۳ مگابایت

Downloadدانلود قسمت بیست و دوم – ۱۴٫۴ مگابایت

Downloadدانلود قسمت بیست و سوم – ۱۳ مگابایت

Downloadدانلود قسمت بیست و چهارم – ۱۴٫۳ مگابایت

Downloadدانلود قسمت بیست و پنجم – ۱۸ مگابایت

Downloadدانلود قسمت بیست و ششم – ۱۷٫۲ مگابایت

Downloadدانلود قسمت بیست و هفتم – ۱۳٫۷ مگابایت

Downloadدانلود قسمت بیست و هشتم – ۱۴٫۳ مگابایت

Downloadدانلود قسمت بیست و نهم – ۱۳٫۶ مگابایت

Downloadدانلود قسمت سی ام – ۱۶٫۸ مگابایت

منبع : irdeveloper.blogfa.com


<-- این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Facebook stumbleupon Digg Delicious Email Twitter