مسائل طراحی الگوریتم به زبان انگلیسی ، مطرح شده در کلاس استاد عباسی فرد :

عنوان مسئله اول : Trundling Object

دانلود مسئله اول

 

عنوان مسئله دوم : Number Convertor

دانلود مسئله دوم

 

عنوان مسئله سوم : Remainder Calculator

دانلود مسئله سوم

 


<-- این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
Facebook stumbleupon Digg Delicious Email Twitter