حملات Phishing چیزی فراتر از هرزنامه های ناخواسته و مزاحم هستند. آن ها می توانند منجر به دزدیده شدن شماره های اعتباری، کلمات عبور، اطلاعات حساب یا سایر اطلاعات شخصی شما شوند.