در این کتاب سعی شده است به این سؤال که “چگونه با ایندکس گذاری حرفه ای سرعت Database و گزارشات را به اوج برسانیم؟” پاسخ داده شود.